Băng tải SARUBCO
Băng tải SARUBCO

Hot lines – 0913097094 – 0903767091

Xu hướng tìm kiếm /

Băng tải cao su trắng ứng dụng trong cách ngành:

  • Sản xuất đường, gạch men, thuỷ sản v.v…

Băng Tải PVC, băng tải PU, băng tải PVK ứng dụng cho các ngành như:

  • Ngành đường, thực phẩm
  • Ngành gỗ
  • Ngàng đá, gạch
  • Ngành indate
  • Ngành hàng không
  • Ngành giầy da
  • Ngành may mặc
  • Ngành thuốc lá
  • Ngành chế biến thủy sản

Hình ảnh cảc loại băng tải PVC, PU, PVK

bang-tai-sarubco-Pvc6 băng tải pvc, băng tải pu bang-tai-sarubco-Pvc4 bang-tai-sarubco-Pvc3 bang-tai-sarubco-Pvc2 bang-tai-sarubco-Pvc1 băng tải cao su trắng tải đường, thực phẩm

Băng tải PVC, PU, PVK SARUBCO chất lượng cao