Băng tải SARUBCO
Băng tải SARUBCO

Hot lines – 0913097094 – 0903767091

- Cao su tấm lót sàn cho các trang trại bò sữa v.v..

- Cao su tấm chống tĩnh điện

- Cao su tấm chịu nhiệt, chịu dầu, chịu hoá chất v.v..vật liệu SBR, NBR, EPDM, Neopren v.v…

 - Tấm silicone chịu nhiệt độ cao

- Độ dày từ: 1mm, 2mm, 3mm, 5mm, 10mm, 15mm, 20mm, 50mm….100mm

- Kich thước từ 100mm đến 3400mm

cao-su-tam-chong-tinh-dien-sarubco-esd-rubber-sheet-048_fuben-400-400 cao-su-tam-sarubco-chong-tinh-dien-esd-rubber-sheet_fuben cao-su-tam-sarubco-finger-door-mat_fuben14 cao-su-tam-sarubco-nbr-polyester-fabrics_fuben-400-400 cao-su-tam-sarubco-pvc-mat_fuben cao-su-tam-sarubco-round-button-rubber-sheet_fuben cao-su-tam-sarubco-rubber-sheet_fuben cao-su-tam-sarubco-rubber-sheet_fuben1 cao-su-tam-sarubco-rubber-sheet_fuben3 cao-su-tam-sarubco-rubber-sheet_fuben4 cao-su-tam-sarubco-rubber-sheet_fuben6 cao-su-tam-sarubco-rubber-sheet_fuben12 cao-su-tam-sarubco-rubber-sheet-135_fuben-400-400 cao-su-tam-sarubco-rubber-sheet-350_fuben-400-400 cao-su-tam-sarubco-rubber-sheet-552_fuben-400-400 cao-su-tam-sarubco-Silicone-Sheet cao-su-tam-sarubco-Silicone-Sheet2 cao-su-tam-sarubco-Silicone-Sheet3 gum-rubber-sheet-061-fuben_fuben-400-400 round-button-rubber-sheet_0001_fuben13